• Medicina

  Muncii

  În cadrul controlului de medicina muncii se realizează un complex de examinări medicale clinice, biologice și paraclinice conform normelor stipulate prin legislația sanitară în vigoare, în funcție de tipul de expunere și de solicitările postului de muncă.

  Citește
 • Medicina

  de

  Familie

  Medicul de familie acordă asistență medicală pacienților înscriși pe lista proprie și asigură asistență de urgență oricărei persoane care are nevoie de aceste servicii.

  Citește
 • Laborator

  Analize

  Medicale

  Oferim servicii medicale de laborator în scopul stabilirii, completării sau confirmării unui diagnostic.

  Citește

Medicina Muncii

S.C. Biomed Doris S.R.L., în calitate de prestator asigură următoarele servicii conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificată și republicată în Monitorul Oficial, nr. 873/12.12.2011 partea I:
   - Examenul medical la angajare în munca cuprinzând anamneza profesională și neprofesională și examen clinic general pe aparate și sisteme;
   - Stabilirea investigațiilor obligatorii pentru examenul medical la angajare și controlul medical periodic;
   - Examenul medical de adaptare (unde este cazul) și examenul medical la reluare activității;
   - Supravegherea stării de sănătate a angajaților în corelație cu noxele și solicitările existente la locurile de muncă;
   - Stabilirea incompatibilităților medicale cu riscurile profesionale evaluate;
   - Informarea periodică a conducerii unității privind starea de sănătate a personalului angajat;
   - Consilierea beneficiarului pe probleme de medicina muncii;
   - Evaluează condițiile de muncă ale salariaților care se încadrează în prevederile ordonanței de urgență nr. 96 din 2003 actualizată în 2015 privind protecția maternității;
   - Recomandă examenele medicale complementare, analizele de laborator și explorările paraclinice necesare în funcție de tipul de expunere și de solicitările postului;
   - Realizează informarea și educarea angajaților în probleme de sănătate în muncă;
   - Monitorizează afecțiunile angajaților prin luarea în evidență a certificatelor de concediu medical;
   - Completează fișele de protecția muncii cu concluziile controalelor medicale periodice;
   - Eliberarea fișelor de aptitudine la examenul medical de angajare și la controlul medical periodic.

Program Cabinet Medicina Muncii
Luni 8.00-19.00; Marți 8.00-15.00; Miercuri 8.00-19.00; Joi 8.00-15.00; Vineri 8.00-15.00

Dr. Edith STOICA - Medic Specialist Medicina Muncii, Medic Primar Medicină Generală
Elena UNGUR - Psiholog
Bioch. Doris IVONICIU - Biochimist Principal Biochimie Medicală
As. Adelina TESLARU - Asistent Medical Principal Medicină Generală
As. Monica NISTOR - Asistent Medical Medicină Generală

Monitorizarea stării de sănătate a angajaților se realizează prin:

• Examen medical la angajare structurat conform profesiei și a fișei de expunere la riscuri;
• Stabileste aptitudinea în muncă;
• Examen medical pentru noii angajați în perioada de adaptare, cand este cazul;
• Controlul medical periodic;
• Examen medical la reluarea activitatii pentru persoanele ce intrerup activitatea mai mult de 30 de zile din motive medicale;
• Examen medical la solicitarea medicului de medicina muncii;

Program Cabinet Medicina Muncii
Luni 8.00-19.00; Marți 8.00-15.00; Miercuri 8.00-19.00; Joi 8.00-15.00; Vineri 8.00-15.00

Dr. Edith STOICA - Medic Specialist Medicina Muncii, Medic Primar Medicină Generală
Elena UNGUR - Psiholog
Bioch. Doris IVONICIU - Biochimist Principal Biochimie Medicală
As. Adelina TESLARU - Asistent Medical Principal Medicină Generală
As. Monica NISTOR - Asistent Medical Medicină Generală

Modul de lucru

Serviciile medicale sunt efectuate in vederea stabilirii aptitudinilor profesionale ale angajatilor sau a diagnosticului dacă sunt necesare tratamente medicale.
La recomandarea medicului de medicina muncii sau la solicitarea scrisa a beneficiarului, prestatorul poate efectua si alte investigatii medicale.
La finalizarea examinarilor legate de medicina muncii, angajatul si angajatorul vor primii rezultatul evaluarii scrisă în fișa de aptitudine în munca conform profesiei sau funcției.
Dacă beneficiarul poate asigura spațiul cu condițiile igienico-sanitare necesare, investigatiile pot fi efectuate la sediul beneficiarului. Activitățile medicale se vor desfășura în urma unei programări stabilite de departamentul nostru de Medicina Muncii și conducerea societatii angajatoare.

Program Cabinet Medicina Muncii
Luni 8.00-19.00; Marți 8.00-15.00; Miercuri 8.00-19.00; Joi 8.00-15.00; Vineri 8.00-15.00

Dr. Edith STOICA - Medic Specialist Medicina Muncii, Medic Primar Medicină Generală
Elena UNGUR - Psiholog
Bioch. Doris IVONICIU - Biochimist Principal Biochimie Medicală
As. Adelina TESLARU - Asistent Medical Principal Medicină Generală
As. Monica NISTOR - Asistent Medical Medicină Generală

Investigații medicale la sediul angajatorului

Dacă beneficiarul poate asigura spațiul cu condițiile igienico-sanitare necesare, investigatiile pot fi efectuate la sediul beneficiarului. Activitățile medicale se vor desfășura în urma unei programări stabilite de departamentul nostru de Medicina Muncii și conducerea societatii angajatoare.
În cadrul controlului de medicina muncii se realizează examinări medicale clinice, biologice si paraclinice conform normelor stipulate prin legislația sanitară în vigoare, în functie de tipul de expunere și de solicitarile postului de munca.
Biomed Doris S.R.L. are implementat și menține un sistem de mamagement al calității în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2008.

Contactati-ne

Medicina de Familie

Medicina de familie este specialitatea medicală care asigură asistența medicală primară și continuă contribuind, prin actiuni preventive, educationale, terapeutice si de recuperare, la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei și a colectivitățiilor, fără a se limita la un anumit tip de boli.
Medicul de familie este prima persoană la care trebuie să ajungeți pentru a beneficia de asistenta medicală.
În funcție de situatie, medicul de familie poate recomandă efectuarea unor investigații paraclinice (analize de laborator, imagistica medicală), poate acorda o trimitere către un medic specialist pentru investigații sau pentru internarea în spital.

Investigații:
- Ecografie abdominală
- E.K.G.
- Vaccinările cuprinse în programele naționale de vaccinare și opționale


Program Cabinet Medicina de Familie
Luni 14.00-19.00; Marți 8.00-14.00; Miercuri 14.00-19.00; Joi 8.00-14.00; Vineri 8.00-14.00

Dr. Edith STOICA- Medic Primar Medicină Generală
Dr. Oana LEONTE - Medic Specialist Medicina de Familie
As. Monica NISTOR - Asistent Medical Medicină Generală
As. Andreea ȘUTEU - Asistent Medical Medicină Generală

Acte necesare pentru înscrierea la medicul de familie:

 • Carte de Identitate / Buletin de Identitate
 • Cerere tip (se completează la cabinet)
 • Dovada că pacientul este asigurat. Aceasta constă în:
 •    - pentru salariați - adeverința de salariat în care să se precizeze că atât angajatul cât și angajatorul sunt la zi cu plata contribuției la sanătate
 •    - pentru pensionari - talon de pensie
 •    - pentru persoanele aflate în somaj - adeverința de șomer
 •    - pentru liber-profesioniști (Persoane Fizice Autorizate) - adeverința care atestă plata la zi a contribuției la sănătate
 •    - pentru elevi sau studenți - adeverința de elev sau student
 •    - pentru persoanele care primesc ajutor social - adeverința de la Primărie
 •    - pentru veterani - carnet de veteran de razboi
 •    - pentru persoanele cu handicap - copie după decizia de încadrare în gradul de handicap
 • În cazul înscrierii inițiale la un medicul de familie, trebuie depusă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu este înscris la alt medic de familie.
 • Acte necesare pentru nou-născuți, sugari, copii mici și preșcolari:
 •    - certificat de naștere
 •    - acte de identitate părinte / reprezentant legal
 •    - cerere semnată de părinte / reprezentant legal

Asistență medicală la domiciliu:

 • • nou născuți;
 • • pacienții nedeplasabili de orice vârstă care necesită tratament ca urmare a unei intervenții chirurgicale majore, până la vindecarea plăgii;
 • • pacienții imobilizați ortopedic;
 • • pacienții cu insuficiență motorie;
 • • bolnavi în faza terminală;
Medicul de familie prestează și servicii medicale contra cost atunci când acestea nu sunt decontate de casele de asigurări.

Laborator Analize Medicale

Serviciile medicale de laborator reprezintă totalitatea serviciilor medicale paraclinice care pot fi efectuate de laboratorul de analize medicale în sistem ambulatoriu.
Laboratorul clinic ocupă în medicina practică un loc din ce în ce mai important. Precizarea diagnosticului rezultă, de cele mai multe ori, din strânsa cooperare dintre medicul de clinică şi cel de laborator. Puterea informativă a examenelor paraclinice este variabilă, uneori datele de laborator reprezentând informaţia de bază pe care se sprijină diagnosticul.
Laboratorul clinic care efectuează analize în sistemul ambulatoriu îşi desfăşoară activitatea având o structură funcţională divizată în unul sau mai multe dintre următoarele compartimente:
 • a. biochimie clinică;
 • b. hematologie;
 • c. imunologie;
 • d. microbiologie.


Program Laborator Analize Medicale
Luni - Vineri 8.00 - 15.00
Recoltări: Luni - Vineri 8.00 - 10.00

Dr. Alina NICOLA - Medic Primar Medicina de Laborator
Bioch. Doris IVONICIU - Biochimist Principal Biochimie Medicală
As. Ida ALBERT - Asistent Medical Principal Laborator
As. Adelina TESLARU - Asistent Medical Laborator

Parteneri:

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA